Ṣẹ̀nnáìkè

PronunciationMeaning of Ṣẹ̀nnáìkè

Ùṣẹ̀n has prominence.Extended Meaning

Ùsẹn is the family totem in honour of an Ijẹ̀bú-Igbó heir apparent, who was sacrificed to avert conquest of the town by enemies. Source: Odùbáyọ̀ Odùṣínà. __ See also: Ogúnnáìkè, ṢèńjọbíMorphology

Ṣẹ̀n-ní-àìkèGloss

ṣẹ̀n - Ùṣẹn, an Ìjẹ̀bú deity
ní - has
àìkè - prominence (or òkìkí)


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also