Ṣàṣàènìyàn

PronunciationMeaning of Ṣàṣàènìyàn

Unique person. A rare breed.Extended MeaningMorphology

ṣàṣà-ènìyànGloss

ṣàṣà - rare
ènìyàn - person


Geolocation

Common in:
IBADANFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also