Ṣàdẹ̀kọ̀

PronunciationMeaning of Ṣàdẹ̀kọ̀

The Òrìṣà became the obstacle (to evil)Extended MeaningMorphology

(òrì)ṣà-di-ẹ̀kọ̀Gloss

òrìṣà - deity
di - become
ẹ̀kọ̀ - obstacle


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also