Ṣàdẹ̀là

PronunciationMeaning of Ṣàdẹ̀là

1. Òrìshà becomes Ẹ̀là (or becomes clear). 2. Òrìṣà offered clarity. [verification needed]. 3. Ọbatálá has arrived into wealth.Extended MeaningMorphology

òòṣà-di-ẹ̀làGloss

òòṣà - Òrìṣà
di - become
ẹ̀là - Ẹ̀là, clarity


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Shàdẹ̀làSee also