Ṣàgúnnà

PronunciationMeaning of Ṣàgúnnà

Òrìṣà is right.Extended MeaningMorphology

òrìṣà-gúnnàGloss

Òrìṣà - Òrìṣà
gúnnà - be right


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Òrìṣàgúnnà, ShàgúnnàSee also