Ṣàngóbíyì

PronunciationMeaning of Ṣàngóbíyì

Ṣàngó gave birth to this.Extended MeaningMorphology

ṣàngó-bí-èyíGloss

ṣàngó - the Yorùbá god of thunder
bí - give birth to
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

ShàngóbíyìSee also