Ṣóbítàn

PronunciationMeaning of Ṣóbítàn

The sorcerer gave birth to stories.Extended Meaning

See ShóbítànMorphology

oṣó-bí-ìtànGloss

oṣó - sorcerer, òrìṣå̀ oko
bí - give birth to
ìtàn - stories, history


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Shóbítàn, BítànSee also