Ṣórìnọ́lá

PronunciationMeaning of Ṣórìnọ́lá

The sorcerer walks into success.Extended Meaning

See also: Adérìnọ́láMorphology

(o)ṣó-rìn-(sí)-ọláGloss

oṣó - sorcerer
rìn - walk
sí - into
ọlá - notability, success, wealth


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also