Ṣùbòmí

PronunciationMeaning of Ṣùbòmí

Gather around me.Extended Meaning

This is a shortened form of Ọláṣùbòmi, Adéṣùbòmí, etc.Morphology

ṣù-bò-míGloss

ṣù - gather
bò - cover
mi - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọláṣùbòmi, AdéṣùbòmíSee also