Ẹ̀ṣùgbàmí

PronunciationMeaning of Ẹ̀ṣùgbàmí

Èṣù saved me. Ẹ̀ṣù received me.Extended MeaningMorphology

ẹ̀ṣù-gbà-míGloss

èṣù - èṣù
gbà - receive, save
mí - me


Geolocation

Common in:
OYOFamous PersonsMedia LinksVariants

Gbàmí.See also