Ẹ̀ṣúgbayì

PronunciationMeaning of Ẹ̀ṣúgbayì

Èsù has earned respect.Extended MeaningMorphology

èṣù-gba-iyìGloss

èṣù - the god Èṣù
gbà - receive
iyì - honour, dignity, respect


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also