Ẹ̀rúbàmí

PronunciationMeaning of Ẹ̀rúbàmí

1. I'm afraid. 2. I'm not afraid.Extended MeaningMorphology

ẹ̀rù-bà-mí, ẹ̀rù-ú-bà-míGloss

ẹ̀rù - fear
bà - touch, reach
mí - me
-
ẹ̀rù - fear
- does not
bà - touch, reach
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also