Ẹbídiwúrà

PronunciationMeaning of Ẹbídiwúrà

Family turns into gold.Extended Meaning

See also: AdédiwúràMorphology

ẹbí-di-wúràGloss

ẹbí - family, kin, relations
dì - become
wúrà - gold


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

DiwúràSee also