Ẹfúnpọ̀róyè

PronunciationMeaning of Ẹfúnpọ̀róyè

Ọbàtálá/purity is the source of honour.Extended Meaning

Also: Ẹfúnróyè.Morphology

Ẹfún-ìpọ̀rí-oyèGloss

Ẹfún - A symbol representing the god Ọbátala and purity
ìpọ̀rí - the main source
oyè - chieftancy title, honour


Geolocation

Common in:
ABEOKUTAFamous Persons

  • Efunroye Tinubu. https://en.wikipedia.org/wiki/Efunroye_Tinubu