Ẹfúntàjòdé

PronunciationMeaning of Ẹfúntàjòdé

The child of Ẹfun returned from a trip.Extended Meaning

Also: Ẹfúntàjò. This was the name of the central heroine in Hubert Ògúndé's famous play "Àròpin n t'ènìyàn".Morphology

ẹfun-ti-àjò-déGloss

ẹfun - purity (relating to Ọ̀sun or Ọbàtálá)
ti - from
àjò - journey, trip
dé - return, arrive


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also