Ẹlẹ́búìbọn

PronunciationMeaning of Ẹlẹ́búìbọn

The owner of many guns.Extended MeaningMorphology

ẹ-ní-ẹbùrú-ìbọnGloss

oní - the owner of
ẹbùrú - plenty
ìbọn - gun
-


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Yẹmí Ẹlẹ́buìbọn, famous Yorùbá babaláwo, author, and poet.Media LinksVariantsSee also