Ẹníkúòmẹ̀hìn

PronunciationMeaning of Ẹníkúòmẹ̀hìn

One who is dead doesn't know what's going on behind (them).Extended MeaningMorphology

ẹni-kú-ò-mọ-ẹ̀yìnGloss

ẹni - person
kú - die
- does not
mọ̀ - know
ẹ̀hìn - past, future (ẹ̀yìn)


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ẹníkúòmẹ̀yìnSee also