Ẹniòrìságbè

PronunciationMeaning of Ẹniòrìságbè

The person the deities support.Extended MeaningMorphology

ẹni-òrìṣà-gbèGloss

ẹni - person, individual
òrìṣà - the deities
gbè - support


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

ẸniòrìṣagbèSee also