Ọ̀̀jẹ̀rìnọ́lá

PronunciationMeaning of Ọ̀̀jẹ̀rìnọ́lá

The masquerade walks into wealth.Extended MeaningMorphology

ọ̀jẹ̀-rìn-(sí)-ọláGloss

ọ̀jẹ̀ - masquerade
rìn - walk
sí - into
ọlá - wealth, success, nobility


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọ̀jẹ́rìnsọ́láSee also