Ọ̀gúntìmẹ́yìn

PronunciationMeaning of Ọ̀gúntìmẹ́yìn

Ògún supports me.Extended MeaningMorphology

ògún-tì-mí-(ní)-ẹ̀yìnGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of metal.
tì...èyìn - support
mí - me


Geolocation

Common in:
EKITI
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariants

Ògúntìmẹ́hìn, Ògúntìmílẹ́yìn, Tìmílẹ́yìn.See also