Ọ̀jéwùnmí

PronunciationMeaning of Ọ̀jéwùnmí

I am attracted to masquerade (activities).Extended Meaning

See also: Adéwùnmí, Oyèwùnmi...Morphology

ọ̀jẹ̀-wùn-míGloss

ọ̀jẹ̀ - masquerade
wùn - be attracted to
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọ̀jẹ̀wùmí, WùmíSee also