Ọ̀nàọlápọ̀

PronunciationMeaning of Ọ̀nàọlápọ̀

The ways of wealth are many.Extended MeaningMorphology

ọ̀nà-ọlá-pọ̀Gloss

ọ̀nà - path, road
ọlá - wealth, affluence, nobility
pọ̀ - be plenty


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also