Ọ̀nàọpẹ́mipọ̀fólúwa

PronunciationMeaning of Ọ̀nàọpẹ́mipọ̀fólúwa

I have many ways to give thanks to God.Extended MeaningMorphology

ọ̀nà-ọpẹ́-mi-pọ̀-fún-olúwaGloss

ọ̀nà - way, path, road
ọ̀pẹ́ - thanksgiving
mi - mine
pọ̀ - plenty
fún - for
olúwa - lord, God


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọ̀nàọpẹ́mipọ̀See also