Ọ̀nààrà

PronunciationMeaning of Ọ̀nààrà

A miraculous way.Extended MeaningMorphology

ọ̀nà-àràGloss

ọ̀nà - road, path, way
àrà - miraculous, of wonder


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also