Ọ̀nàjìn

PronunciationMeaning of Ọ̀nàjìn

The road is longExtended MeaningMorphology

ọnà-jìnGloss

ọnà - road
jìn - be far


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also