Ọ̀rẹ́ìtàn

PronunciationMeaning of Ọ̀rẹ́ìtàn

Friend to history.Extended MeaningMorphology

ọ̀rẹ́-ìtànGloss

ọ̀rẹ́ - friend
ìtàn - history


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also