Ọ̀rọ̀mítọ́pẹ́

PronunciationMeaning of Ọ̀rọ̀mítọ́pẹ́

My story or my journey deserves God’s praise.Morphology

ọ̀rọ̀-mi-tó-ọpẹ́Gloss

ọ̀rọ̀ - business, words, affair
mi - mine
tó - suffice for
ọpẹ́ - thanksgiving


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Tọ́pẹ́