Ọ̀rúngbèjà

PronunciationMeaning of Ọ̀rúngbèjà

Heaven defends.Extended MeaningMorphology

ọ̀run-gbèjàGloss

ọ̀run - heaven
gbèjà - defend, revenge


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also