Ọṣìbọ̀tẹ̀

PronunciationMeaning of Ọṣìbọ̀tẹ̀

Royalty suppressed intrigues.Morphology

ọṣì(n)-bò-ọ̀tẹ̀Gloss

ọṣìn - king
bò - cover, suppress
ọ̀tẹ̀ - intrigue, sabotage


Geolocation

Common in:
IJEBU