Ọṣìnpìtan

PronunciationMeaning of Ọṣìnpìtan

The prominent one tells a story.Extended MeaningMorphology

ọṣìn-pa-ìtànGloss

ọṣìn - Ọṣìn, king, head
pa - tell, break
ìtàn - story, tale


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọshìnpìtàn, PìtànSee also