Ọṣìnpìtan

PronunciationMeaning of Ọṣìnpìtan

The prominent one tells a story.Morphology

ọṣìn-pa-ìtànGloss

ọṣìn - Ọṣìn, king, head
pa - tell, break
ìtàn - story, tale


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Ọshìnpìtàn, Pìtàn