Ọṣìtẹ̀lú

PronunciationMeaning of Ọṣìtẹ̀lú

The king founded/established the town.Morphology

ọṣì(n)-tẹ̀-ìlúGloss

ọṣìn - king, head
tẹ̀ - found, establish
ìlú - town, city


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous Persons

  • Dr Josiah Olúnọ́wọ̀ Ọṣìtẹ̀lú. Late founder of Church of The Lord (Prayer Fellowship) Worldwide.Variants

Ọshìtẹ̀lú