Ọdẹ́gbàmí

PronunciationMeaning of Ọdẹ́gbàmí

The hunter saved me.Extended Meaning

This is a prominent name in the village of Wasinmi in Ògùn State.Morphology

ọdẹ-gbà-míGloss

ọdẹ - hunter
gbà - save
mí - me


Geolocation

Common in:
ABEOKUTAVariants

Gbàmí