Ọdẹ́lànà

PronunciationMeaning of Ọdẹ́lànà

The hunter made a way.Extended MeaningMorphology

ọdẹ-là-ọ̀nàGloss

ọdẹ - hunter
là - open, make
ọ̀nà - way, path


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

LànàSee also