Ọdẹ́níyì

PronunciationMeaning of Ọdẹ́níyì

1. The hunter is valuable. 2. Hunting is valuable.Morphology

ọdé-ní-iyìGloss

ọdẹ - hunting, hunter
ní - have
iyì - honour, value


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Níyì