Ọdẹ́rìnlọ

PronunciationMeaning of Ọdẹ́rìnlọ

The hunter walked away.Extended MeaningMorphology

ọdẹ-rìn-lọGloss

ọdẹ - hunter
rìn - walk
lọ - go


Geolocation

Common in:
IBADANFamous Persons

1. Ba'ale Oderinlo, Olúbàdàn of Ìbàdàn (1850) 2. Dr. Olúfẹ́mi Ọdẹ́rìnlọ is a foremost Ophthalmologist and Vitreoretinal Surgeon.Media LinksVariantsSee also