Ọdẹ́táyọ̀

PronunciationMeaning of Ọdẹ́táyọ̀

The hunter is worth joy.Extended MeaningMorphology

ọdẹ-tó-ayọ̀Gloss

ọdẹ - hunter
tó - is worth
ayọ̀ - joy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Dẹ́táyọ̀, Táyọ̀See also