Ọdẹ́wùmí

PronunciationMeaning of Ọdẹ́wùmí

Hunting attracts me.Extended MeaningMorphology

ọdẹ-wù-míGloss

ọdẹ - hunter
wù - to desire
mí - me
-
-


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọdẹ́wùnmí, Wùmí, WùnmíSee also