Ọlọ́nàdé

PronunciationMeaning of Ọlọ́nàdé

The artist arrives.Extended Meaning

See also: Ọlọ́ládé.Morphology

oní-ọnà-dé, ọlọ́nà-déGloss

oni - the owner of
ọnà - artistry
dé - arrive, return
-
ọlọ́nà - the artist
dé - arrive, return


Geolocation

Common in:
GENERAL