Ọlọ́rungbàmí

PronunciationMeaning of Ọlọ́rungbàmí

God accepts me.Extended MeaningMorphology

ọlọ́run-gbà-míGloss

ọlọ́run - God
gbà - accept, take
mi - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

GbàmíSee also