Ọlọ́runníyì

PronunciationMeaning of Ọlọ́runníyì

Homograph 1. Ọlọ́runníyì: God is esteemed. All glory to God. 2. Ọlọ́runniyì: God is honour.Extended MeaningMorphology

olú-ọ̀run-ní-iyì, olú-ọ̀run-ni-iyìGloss

olọ́run - lord, God
ní - to have
iyì - honour, esteem, fame
-
ọlọ́run - lord, God
ni - is
iyì - honour, esteem
-
-


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

NíyìSee also