Ọlárìnàká

PronunciationMeaning of Ọlárìnàká

Wealth walks around.Extended MeaningMorphology

ọlá-rìn-ọ̀nà-káGloss

ọlá - wealth
rìn - walk
ọ̀nà - road, lane, way, path
ká - around


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also