Ọlárìnóyè

PronunciationMeaning of Ọlárìnóyè

Nobility walks into honour/chieftaincy.Extended MeaningMorphology

ọlá-rìn-sí-oyèGloss

ọlá - wealth, success
rìn - walk
sí - into
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

ỌlárìnsóyèSee also