Ọládàpọ̀

PronunciationMeaning of Ọládàpọ̀

Wealth has been added, mixed up.Extended Meaning

See also: Adédàpọ, Oyèdàpọ̀Morphology

ọlá-dà-pọ̀Gloss

ọlá - wealth
dà - pour
pọ̀ - together


Geolocation

Common in:
IBADAN
OTHERSFamous Persons

Túbọ̀sún Ọládàpọ̀ (Yorùbá poet, writer, producer and radio broadcaster) Ọládàpọ̀ Daniel Oyèbánjọ (D'banj) singer-songwriter, harmonica player, and entrepreneur Oládàpọ̀ Ọláìtán Ọláònípẹ̀kun (Da Grin) Indigenous language rappeMedia Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Olatubosun_Oladapo https://en.wikipedia.org/wiki/D%27banj https://en.wikipedia.org/wiki/Da_GrinVariants

Dapọ̀See also