Ọládiméjì

PronunciationMeaning of Ọládiméjì

Affluence has become doubled.Extended Meaning

This name is given after some good event coincides with the birth of the child. See: Ọládèjì, Ayọ̀dèjì, Oyèdèjì, Adédèjì, etcMorphology

ọlá-di-méjìGloss

ọlá - affluence
di - becomes
méjì - two


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Dèjì, Diméjì, Ládèjì, Ládi, Ládiméjì, ỌládèjìSee also