Ọlájubù

PronunciationMeaning of Ọlájubù

Nobility can not be broken.Morphology

ọlá-ju-bùGloss

ọlá - wealth, nobility
- does not, can not
jù - be
bù - broken, reduced in prominence


Geolocation

Common in:
EKITIFamous Persons

  • Princess Bùnmi Ọlájubù

  • ex-regent of Ìkọgọ̀sìMedia Links