Ọlófinládé

PronunciationMeaning of Ọlófinládé

The Ọlọ́fin has a crown.Extended MeaningMorphology

ọlọ́fin-ní-adéGloss

ọlọ́fin - the third manifestation of Olódùmarè
ní - have
adé - crown


Geolocation

Common in:
AKUREFamous Persons

Former Déjì of Àkúrẹ́: Ọba Ọlọ́finládé Adéṣidà IMedia LinksVariantsSee also