Ọmọ́ṣàgbà

PronunciationMeaning of Ọmọ́ṣàgbà

The child is elder.Extended MeaningMorphology

ọmọ́-ṣe-àgbàGloss

ọmọ - child
ṣe - is
àgbà - elder


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also