Ọmọ́bọ̀wálé

PronunciationMeaning of Ọmọ́bọ̀wálé

(The) child has returned homeExtended MeaningMorphology

ọmọ-bọ̀-wá-iléGloss

ọmọ - child
bọ̀ - return
wá - come
ilé - house


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bọ̀wálé, Mọ́bọ̀wáléSee also