Ọmọ́gbọ́njúbọ́lá

PronunciationMeaning of Ọmọ́gbọ́njúbọ́lá

The child grew up to meet success.Morphology

ọmọ-gbọ́njú-bá-ọláGloss

ọmọ - child
gbọ́njú - grow up, mature
bá - meet
ọlá - wealth, success, fortune, nobility


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Gbọ́njúbọ́lá