Ọmọ́jíráyọ̀

PronunciationMeaning of Ọmọ́jíráyọ̀

The child wakes up to joy.Extended MeaningMorphology

ọmọ-jí-rí-ayọ̀Gloss

ọmọ - child
jí - wake up, arise
rí - see
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Jíráyọ̀See also